Szukaj na tym blogu

niedziela, 11 sierpnia 2013

Rabbi rozmawia z Jezusem (3/3)

„Ta religijna szczera dyskusja wierzącego Żyda z Jezusem, Synem Abrahama, bardziej niż wszystkie inne interpretacje otworzyła mi oczy na znaczenie słów Jezusa i na konieczność podjęcia decyzji, wobec której stawia nas Ewangelia” – napisał Ojciec św. Benedykt XVI napisał o książce Jakuba Neusnera „Rabbi rozmawia z Jezusem”, wydawnictwo „M”, Kraków 2010. Poniżej fragmenty z tej książki:

*****
"Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!" (Kpł 11:44 BT)
"Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19:21 BT)

Jezus stawia alternatywę: Chrystus albo bogactwo, tak jak później Akiwa miał zestawić ze sobą Torę i bogactwo. Nie spieram się z nim z tego powodu. Bardziej niepokoi mnie fakt, że Jezus chce, abym podążał za nim i był jak on. Czy słyszałem takie przykazanie w Torze? Oczywiście, że słyszałem: ‘Świętymi bądźcie, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty’. Tora wzywa mnie, abym starał się być jak Bóg: święty. (…) Lecz przeszliśmy długą drogę i osiągnęliśmy nasz cel: możliwość prowadzenia sporu o principia.
Dotarliśmy bowiem do sedna sprawy. Znajdujemy podstawy do debaty, w której obie strony rozmawiają o tym samym i posługują się tymi samymi terminami. ‘Sprzedaj wszystko, co masz’ i…
- studiuj Torę
- podążaj za Chrystusem.
Co wybrać?” (129) (…)

„- A zatem – pyta mistrz – czy ów mędrzec, Jezus, nauczał tego samego?
- Tego samego – odpowiadam. – Prawie tego samego.
- Czy coś opuścił? – chce wiedzieć nauczyciel.
- Nie.
- Czy coś dodał?
- Siebie.
- Ach, tak…
- Panie – pytam dalej – Tora powiada: ‘Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności’. Cóż znaczą te słowa? Powiada też: ‘Powiedziałem ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?’
- Czy Jezus zgodziłby się z tym?
- Sądzę, że tak.
- Skąd zatem twoje wzburzenie?
- Ponieważ jestem głęboko przekonany, że jest różnica pomiędzy przykazaniem: ‘Bądźcie święci, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty’ i wezwaniem: ‘Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, a potem przyjdź i chodź za mną’.
- Zależy to od tego – odpowiada mistrz – kim jest ten, kto mówi: ‘Ja jestem’ i ‘chodź za mną’.
- Tak.” (138-139)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz