Szukaj na tym blogu

sobota, 16 lutego 2019

Jezus jest Panem = Bogiem


Zestawienie poniższych wersetów ze ST i NT poucza nas o tym, że zdanie: „Jezus jest PANEM”, oznacza nic innego, jak wiarę w Jego bóstwo. Jezus jest Panem = Bogiem.

„Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan (יהוה – YHWH) jest Bogiem (אֱלֹהִים - ELOHIM), a innego nie ma” (1 Krl 8,60 BT).

„Dla nas istnieje tylko jeden Bóg (θεός – THEOS), Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan (κύριος – KYIOS), Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 Kor 8,6 BT)

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Dlaczego nie wszystkie modlitwy są wysłuchane?


W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16, 23-24 BT)

„Jeśli Ojciec daje nam wszystko, o co prosimy w imię Syna, dlaczego Paweł nie został wysłuchany, pomimo, iż prosił trzy razy (2 Kor 12, 8)? Zamiast tego, usłyszał: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Czy to możliwe, że Paweł – tak znakomity głosiciel Ewangelii – nie prosił w imię Syna? Dlaczego nie otrzymał tego, o co prosił? W jaki sposób zatem prawdziwe są słowa, że Ojciec daje nam wszystko, o cokolwiek prosimy w imię Syna, jeśli apostoł prosił w imię Syna, żeby oddalił od niego wysłannika szatana (2 Kor 12, 7), a jednak nie otrzymał tego, o co prosił? Ponieważ imię Syna to Jezus, a Jezus znaczy „Zbawiciel” lub „zbawienie”. Każdy zatem, kto prosi w imię Zbawiciela, prosi Go o to, co łączy się ze zbawieniem. Jeśli zaś to, o co prosi, nie jest w relacji do otrzymania zbawienia, wtedy Ojciec nie jest proszony w imię Jezusa. Dlatego, Pan mówi do swoich apostołów, którzy byli jeszcze słabi: ‘Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje’ (J 16, 24). Jeśli mówiłby w bezpośredni sposób, powiedziałby: ‘Wy, którzy nie wiecie, jak szukać wiecznego zbawienia, nie prosicie w imię 'Zbawienia'. Oto dlaczego, nawet Paweł nie został wysłuchany. Jeśli zostałby uwolniony od tej próby, nie przyczyniłoby się to do jego zbawienia’”. (Św. Grzegorz Wielki)